จำหน่ายเทปกาวอุตสาหกรรม น้ำยาเคมีภัณฑ์ที่ปลอดภัย ต่อผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อม

เทปกาวคุณภาพสูง และ ปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อม

เทปกาวอุตสาหกรรม  

TAPE   INDUSTRY PRODUCTS

 • AGF-100FR
  AGF-100FR เทปทนความร้อน,เทปกันความร้อน,เทปล่อนเทป
 • ASF-121FR
  ASF-121FR เทปทนความร้อน,เทปกันความร้อน,เทปล่อนเทป
 • AGF-100T
  AGF-100T เทปทนความร้อน,เทปกันความร้อน,AGF-100T

ผลิตภัณฑ์ไมโครไนซ์

(MICRO NICE PRODUCTS)

LINE OFFICIAL

         ผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์

CHEMICAL PRODUCTS)

 • น้ำยาล้างน้ำมัน.น้ำยาล้างชิ้นงาน
  น้ำยาล้างน้ำมัน.น้ำยาล้างชิ้นงาน น้ำยาล้างน้ำมัน,น้ำยาล้างชิ้นงาน JM-Cleaner-400

 งานขัดอุตสาหกรรม

  POLISHING  PRODUCTS 

แผนที่ บริษัท เจเอ็ม อิควิปเมนท์ อินเตอร์เนชั่นแนล