420/59 ถ.กาญจนาภิเษก

แขวงดอกไม้ เขตประเวศ

กรุงเทพฯ 10250

ไทย

10250

02-1815386-87