น้ำยากัดสนิม,น้ำยากัดสนิมอ๊อกซายดน์

น้ำยาลอกสนิม

.

น้ำยากัดสนิม,น้ำยาลอกสนิมอ๊อกซายดน์

น้ำยาลอกสนิม,น้ำยาลอกสนิมชิ้นงาน,

น้ำยาลอกสนิมอ๊อกซายด์น,น้ำยาลอกสนิม

เป็นน้ำยาลอกสนิมสูตรน้ำ สามารถลอกได้ทั้งสนิมชิ้นงานอลูมิเนียม, สนิมชิ้นงานอ๊อกซายด์น,สนิมเหล็ก เป็นต้นโดยการเทน้ำยาท่วมชิ้นงานทิ้งไว้ประมาณ 10-20 นาที (ท้งนี้ขึ้นอยู่กับสนิมของชิ้นงานนั้นๆ)หลังจากแช่ทิ้งไว้แล้ว จะสังเกตุได้ว่าสนิมในชิ้นงานที่เกาะอยู่จะค่อยๆ หลุดออกมาจากชิ้นงานและหลังจากนั้นนำชิ้นงานไปแช่ป้องกันสนิมอีกทีหนึ่ง จะไม่ทำให้สนิมกลับมา

สอบถามรายละเอียดได้ที่

บริษัท เจเอ็ม อิควิปเมนท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

Tel: 02-1815386-7, 02-7487740

Call Center: 085-1325799

Mailbox: info@jme-nt.com