น้ำยาลอกสีพลาสติก,น้ำยาลอกสีชิ้นงาน,SC-006

น้ำยาลอกสีเหล็ก

น้ำยาลอกสี,น้ำยาลอกสีพลาสติก,น้ำยาลอกสีปลอดภัย

Paint Remover

การใช้งาน ใช้ในการลอกสี ในงานอุตสาหกรรมพ่นสีทั่วไป ใช้ได้ทั้งโลหะและพลาสติก ฯลฯ

คุณประโยชน์

1.ช่วยลอกสีที่ติดกับผิววัสดุต่างๆโดยไม่ทำลายพื้นผิว แม้ในสีที่ลอกออกยาก

2.ช่วยประหยัดเวลาในการลอกสี

3.กลิ่นไม่เหม็น และใช้งานได้หลายครั้ง

4.น้ำยาลอกสีเป็นสูตรน้ำ (water based) ทำให้มีอัตราการระเหยช้าช่วยลดต้นทุน

5.ปลอดภัยต่อผู้ใช้งานมากกว่าน้ำยาลอกสีชนิดอื่น

วิธีใช้

1.เทน้ำยาลงในภาชนะที่รองรับงานที่ต้องการลอกสี

2.นำชิ้นงานลงแช่ทิ้งไว้ในน้ำยา (ระยะเวลาในการลอกสีขึ้นอยู่กับประเภทงานและชนิดของสี)

3.เปลี่ยนถ่ายน้ำยาเมื่อประสิทธิภาพการลอกสีลดลง

หมายเหตุ

1.ผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ลอกสีที่ติด วัสดุ อุปกรณ์ ห้ามรับประทาน

2.ถ้ากระเด็นเข้าตา สามารถที่ล้างออกด้วยน้ำสะอาดจำนวนมากๆ

3.ถ้าเข้าปาก ให้ดื่มน้ำหรือนมมากๆแล้วนำส่งแพทย์


จัดจำหน่ายโดย

บริษัท เจเอ็ม อิควิปเมนท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

Tel: 02-7487740, 02-1815386-7

Call Center: 085-1325799