น้ำยาลอกสี,น้ำยาลอกสีสูตรน้ำ,น้ำยาลอกสีปลอดภัย,กลิ่นไม่เหม็น

น้ำยาลอกสี,น้ำยาลอกสีสูตรน้ำ,น้ำยาลอกสีสูตรปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อม Paint Remover with (water based) SC-002

การใช้งาน ใช้ในการลอกสี ในงานอุตสาหกรรมพ่นสีทั่วไป ใช้ได้ทั้งโลหะและพลาสติก ฯลฯ

คุณประโยชน์

1.ช่วยลอกสีที่ติดกับผิววัสดุต่างๆโดยไม่ทำลายพื้นผิว แม้ในสีที่ลอกออกยาก

2.ช่วยประหยัดเวลาในการลอกสี

3.กลิ่นไม่เหม็น และใช้งานได้หลายครั้ง

4.น้ำยาลอกสีเป็นสูตรน้ำ (water based) ทำให้มีอัตราการระเหยช้าช่วยลดต้นทุน

5.ปลอดภัยต่อผู้ใช้งานมากกว่าน้ำยาลอกสีชนิดอื่น

วิธีใช้

1.เทน้ำยาลงในภาชนะที่รองรับงานที่ต้องการลอกสี

2.นำชิ้นงานลงแช่ทิ้งไว้ในน้ำยา (ระยะเวลาในการลอกสีขึ้นอยู่กับประเภทงานและชนิดของสี)

3.เปลี่ยนถ่ายน้ำยาเมื่อประสิทธิภาพการลอกสีลดลง

หมายเหตุ

1.ผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ลอกสีที่ติด วัสดุ อุปกรณ์ ห้ามรับประทาน

2.ถ้ากระเด็นเข้าตา สามารถที่ล้างออกด้วยน้ำสะอาดจำนวนมากๆ

3.ถ้าเข้าปาก ให้ดื่มน้ำหรือนมมากๆแล้วนำส่งแพทย์

ข้อมูลจำเพาะ การบรรจุผลิตภัณฑ์ มี ขนาด

คือ 20 ลิตร 


จัดจำหน่ายโดย

บริษัท เจเอ็ม อิควิปเมนท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

Tel:  02-1815387

Call Center: 085-1325799