น้ำยาลอกสีอะโนไดซ์ SC-004


น้ำยาลอกสีอะโนไดซ์


ชื่อผลิตภัณฑ์ “CLEANER SC-004” น้ำยาลอกสีอโนไดซ์

การใช้งาน

ใช้ลอกสีในงานอุตสาหกรรม โดยลอกสีด้วยวิธีการอโนไดซ์

ประโยชน์

1. สามารถลอกสีประเภทสีอโนไดซ์ แม้ในงานที่สียึดเกาะแน่น

2. การใช้งานไม่ยุ่งยาก ใช้ได้ทั้งระบบปิด หรือเปิดตามความเหมาะสม

3. มีความ ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

วิธีการใช้

1. สวมถุงมือก่อนสัมผัสน้ำยาโดยตรง

2. เทน้ำยาใส่ในภาชนะโดยให้น้ำยาเท่ากับปริมาณการลอกสีชิ้นงาน

3. นำชิ้นงานลงไปจุ่มแช่ และ ปล่อยทิ้งไว้ ประมาณ 3-5 หรือตามความเหมาะสมของความหนาแน่นของเนื้อสีที่ปรากฎอยู่บนชิ้นงานนั้นๆ โดยสังเกตการณ์หลุดหล่อนของสีที่ของบนชิ้นงานนั้นๆ

4. เมื่อสีลอกออกหมดแล้ว ให้นำชิ้นงาน ไปล้างด้วยน้ำเปล่า หรือ ล้างด้วยสบู่เหลว

5. เป่าลมให้แห้ง และ นำไป พ่นสี หรือ เคลือบสี ในขบวนการต่อไป

วิธีเก็บรักษา

ควรเก็บไว้ที่อากาศถ่ายเทสะดวก และ อุณหภูมิปกติ

ข้อมูลจำเพาะ

ผลิตภัณฑ์บรรจุแกลลอน ขนาด 25 กิโลกรัม

จัดจำหน่ายโดย บริษัท เจเอ็ม อิควิปเมนท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

TEL: (02)181-5386-7,748-7740

CALL CENTER: 085-1325799

Email: info@jme-nt.com