ผงบำบัดน้ำเสีย Water Treatment

บำบัดน้ำเสีย
ผงบำบัดน้ำเสีย water treatment

ผงบำบัดน้ำเสีย Water Treatment

ผงบำบัดน้ำเสีย,บำบัดน้ำเสีย,ลดค่า B.O.D,C.OD. พร้อมปรับค่าpH ในเวลาเดียวกันข้อมูลผลิตภัณฑ์

ผงบำบัดน้ำเสีย

JM-Water Treatment-006

• ด้วยผงบำบัดน้ำเสีย เพียงตัวเดียวก็สามารถบำบัดน้ำเสียให้ใส โดยไม่ยุ่งยากประหยัดเวลา และ ค่าใช้จ่าย

• สามารถปรับสภาพ pH น้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน พร้อมช่วยลดค่า BOD,COD, Oil &Grease ในเวลาเดียวกัน

• สามารถบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการต่างๆในโรงงานอุตสาหกรรม เช่นWashing,Barrel, Die Casting หรือ น้ำเสียทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรม

วิธีใช้: เติมผงบำบัดนํ้าเสีย 0.3-0.6% หรือ 3‐6 Kg/นํ้าเสีย 1,000 ลิตร แล้วกวนประมาณ 5‐10 นาที หรือ จนกระทั่งนํ้าใส
สารแขวนลอยและสิ่งเจือปนต่างๆ จะตกตะกอนด้านล่างพร้อมถ่ายทิ้ง

หมายเหตุ: ปริมาณเคมีที่ใช้ขึ้นอยู่กับสภาพนํ้า 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Tel: 02-1815386-7, 02-7487740

Fax: 02-1815388, 02-7487725

Call Center: 085-1325799

Mailbox: info@jme-nt.com