เอทิลแอลกอฮอล์ 99.9%,น้ำยาล้างชิ้นงาน

เอทิลแอลกอฮอล

เอทิลแอลกอฮอล์,น้ำยาฆ่าเชื้อโรค,น้ำยาล้างชิ้นงาน
ชื่อผลิตภัณฑ์ ETHANOL- 100 (99.9%W/W)

การใช้งาน

ใช้ทำความสะอาดคราบสกปรก ,คราบไขมัน-นํ้ามัน, ชิ้นงาน,อุปกรณ์เครื่องจักร แม่พิมพ์ , โมลด์ ในงานอุตสาหกรรมทั่วไป ใช้ได้ ทั้งโลหะและพลาสติก ฯลฯ และล้างมือคุณสมบัติเป็นนํ้ายาล้างทำความสะอาด กลิ่นไม่ฉุน ระเหยเองไม่ทิ้งคราบ และช่วยฆ่าเชื้อโรค

คุณประโยชน์

1. ใช้ล้าง,จุ่มแช่ หรือเช็ดคราบที่ติดกับผิววัสดุต่างๆ โดยไม่ทำลายพื้นผิว และทิ้งคราบ

2. ใช้ล้างมือฆ่าเชื้อโรค

3. ใช้ทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องจักร ในห้องคลีนรูม(กลิ่นไม่ฉุน)

4. นํ้ายามีอัตราการระเหยช้าช่วยลดต้นทุน5. ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

วิธีใช้

1. เทนํ้ายาลงในภาชนะที่รองรับงานที่ต้องการล้าง หรือใช้เช็ดทำความสะอาดทั่วไป

2. นำชิ้นงานลงแช่ทิ้งไว้ในนํ้ายา ปล่อยทิ้งไว้สักครู่ เอาชิ้นงานออกและดำเนินงานตามปกติ

3. เปลี่ยนถ่ายนํ้ายาเมื่อประสิทธิภาพการล้างลดลง เช่น เมื่อนํ้ายามีสิ่งสกปรกปรนอยู่มาก

ข้อควรระวัง

1. อย่าให้นํ้ายากระเด็นเข้าตา หลีกเลี่ยงการสูดดม

2. ควรเก็บให้ห่างจากความร้อนและประกายไฟหรือเปลวไฟ

3. ควรปิดฝาให้แน่นทุกครั้ง ควรเก็บไว้ในบริเวณที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก

4. ภาชนะเปล่าหลังการใช้งานนํ้ายาหมดแล้ว อาจมีไอระเหยตกค้างอยู่ ห้ามนำไปไว้ใกล้ความร้อน และประกายไฟ หรือเปลวไฟ

5.กรณีเกิดเพลิงไหม้ให้ใช้ผงเคมีแห้ง คาร์บอนไดออกไซด์ ห้ามนำนํ้าไปฉีดโดยตรง

หมายเหตุ

1. ผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาด วัสดุ อุปกรณ์ ห้ามรับประทาน

2. ถ้ากระเด็นเข้าตา สามารถที่ล้างออกด้วยนํ้าสะอาดจำนวนมากๆ

3. ถ้าเข้าปาก ให้ดื่มนํ้าหรือนมมากๆแล้วนำส่งแพทย์

การบรรจุผลิตภัณฑ์ ขนาด 20 ลิตร


จัดจำหน่ายโดย

บริษัท เจเอ็ม อิควิปเมนท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สนใจติดต่อ

คุณบุญทาน Tel.(085)1325799

Tel: 02-1815387

Fax: 02-1815388