สไคฟ์ฟิลม์เทปล่อนเทป

สไคฟ์ฟิลม์เทปล่อน

สไคฟ์ฟิลม์เทปล่อนเทป (Skived Tape)

สไคฟ์ฟิลม์เทปล่อน,เทปสไคฟ์เทปทนความร้อน ทนความร้อนสูง ลอกออกไม่ทิ้งคราบกาว อีกหนึ่งตัวกับเทปกันความร้อน,เทปทนความร้อน,ที่สามารถทนความร้อนได้สูง แต่มีคุณสมบัติคือมีลักษณะพื้นผิวที่ลื่นกว่า เทปล่อนทั่วไป จะเน้นงานที่ต้องการความลื่นของเทปเป็นพิเศษใช้สำหรับในงานพันท่อต่างๆในโรงงานอุตสาหกรรม,เครื่องซีลถุง หรือ ติดบนสายพานได้


จัดจำหน่ายโดย

บริษัท เจเอ็ม อิควิปเมนท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด


สอบถามรายละเอียดได้ที่
Tel: 02-1815386
Mailbox: info@jme-nt.com