เทปกาวย่น,เทปกาวย่นทนความร้อน,เทซ่า4302


เทปกาวย่น,เทปกาวย่นทนความร้อน (High Temperature Masking Tape)

เทปกาวย่น,เทปกาวย่นทนความร้อนสูง สามารถทนความร้อนได้สูงถึง 160 องศา สามารถใช้ในการพ่นสีชิ้นงานต่างๆได้ และนำเข้าเตาอบพร้อมชิ้นงานลอกออกไม่ทิ้งคราบกาว ไม่ฉีกขาดง่าย และมีความคมชัดในการพ่นสีชิ้นงาน

tesa 4302

High performance paper masking tape for paintworks withsubsequent oven-drying up to 160 °C tesa 4302 is a finely crêped and good conformable paper masking tape, especially suit-able for the highest requirements of automotive paint-works (water- or solvent based paints) followed by oven-drying. Paints and even critical filler systems adhere excellent to the backing avoiding any kind of flaking. tesa 4302 can be removed from rubber, glass and paint without tearing or leaving adhesive residues. This is specially remarkable even for cold removal after high heat cycles Due to its finely , this tape guarantees sharp edged finishing.

Dimensions :Standard length :50 mWidths :19, 25, 30, 38, 50 mm

จัดจำหน่ายโดย

บริษัท เจเอ็ม อิควิปเมนท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด


IF YOU ARE INTERESTED IN OUR PRODUCTS, YOU CAN CONTACT:

TEL: 02-1815386

LINE ID : @jmequipment

MAiL : info@jme-nt.com