เทปพ่นสี ไฟล์ไลน์เทป เทซ่า 4174

เทปพ่นสี,ไฟล์ไลน์เทป


เทปพ่นสี,ไฟล์ไลน์เทป,

เทซ่า 4174tesa tape fine line

4174This Fine Line Tape is High Temperature, Fine Line Masking Tape General Information 4174 is a 4.3 mil, flexible fine line masking tape suitable for fine edged masking of multi-color painted and unpainted surfaces. 4174 conforms to dimensional changes during oven drying, does not lift and removes warm or cool.

The product is water and temperature resistant up to 310 degrees F, holding up in powerwash and oven-baking applications. It is essential, as with all pressure-sensitive tapes, that the surface to which the tape is applied be clean, dry and free of grease and oil. Shelf life from date of manufacture is based on the product being stored at 70°F(21°C) / 50% relative humidity out of direct sunlight.

Specification compliance is dynamic and should only be used as a general guide. Always confirm that the tape you are interested in currently complies with all specification requirements.

Technical DataBacking material PVC film Type of adhesive natural rubberTotal thickness 110 µm 4.3 milsAdhesion to steel 3.4 N/cm 31.1 oz/inElongation at break 200 %Tensile strength 25 N/cm14.3 lbs/inTemperature resistance (paint) 150 °C 302 °FTemperature resistance (PP-EPDM) 150 °C 302

จัดจำหน่ายโดย

บริษํท เจเอ็ม อิควิปเมนท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

TEL: 02-1815386

Mail: info@jme-nt.com

LINE ID @jmequipment