เทปกาวอุตสาหกรรม

CALL CENTER: 081-8598812

เคมีภัณฑ์,ไบโอเคมีภัณฑ์

CALL CENTER: 085-1325799


เทปฟิลม์สองหน้า

เทปฟิลม์สองหน้า double coated tape

เทปฟิล์มสองหน้า

Product Description:

เทปฟิลม์สองหน้า,เทปสองหน้ามีฟิลม์ (Double Coated Polyester Tape)

เทปพิล์มสองหน้านี้มีความแข็งแรงในการยึดติดในพื้นผิวทุกชนิดแม้ในพื้นผิวที่ติดได้ยาก เช่น พื้นผิวพลาสติก และ พืนผิวที่เป็นโฟม เป็นต้น สามารถใช้ติดบนพื้นผิวที่มีน้ำมันได้ และมีความยึดติดได้ดี

These tapes feature the high strength Acrylic Adhesive which provides high bond strength to most surfaces, including an excellent bond to many low surface energy plastics such as polypropylene and powder coated paints. This acrylic adhesive also provides excellent adhesion to surfaces contaminated lightly with oil typically used with machine parts. This Double Coated Polyester Tape offers the added feature of Acrylic Adhesive on one side to provide excellent bond strength to a variety of foam and sheet materials.

จัดจำหน่ายโดย

บริษัท เจเอ็ม อิควิปเมนท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สอบถามสินค้าได้ที่

TEL: 02-1815386-7, 02-7487740

CALL CENTER: 0818598812