เทปใส,โอพีพีเทป,เทปปิดกล่อง

เทปใส,โอพีพีเทป,เทปปิดกล่อง

โอพีพีเทป

คุณลักษณะเทปใส,โอพีพีเทป

เทปปิดกล่องเทปปิดกล่องป หรือ โอพีพีเทป หรือ เทปใส เป็นเทปที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป สำหรับ เทปใสหรือเทปปิดกล่องต่างๆ เช่น กล่องกระดาษทั่วไป, กล่องลูกฟูกต่างๆ เป็นต้น

นอกจากนี้ เทปใส,โอพีพีเทปมีความหนา และ ความเหนียวที่ต่างๆ กัน ขึ้นอยู่กับการใช้งาน นั้นๆ

คุณสมบัติเทปใส,โอพีพีเทป หรือ เทปปิดกล่อง

1. สามารถ ปิดกล่องได้ทุกประเภท เช่น กล่องกระดาษทั่วไป ,กล่องลูกฟูก เป็นต้น

2. มีความยืดหยุ่นสูง

3. ลอกออกง่ายไม่ติดพันกัน

4. มีความเหนียวที่คงทน

จัดจำหน่ายโดย

บริษัท เจเอ็ม อิควิปเมนท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สนใจผลิตภัณฑ์ สามารถติดต่อได้ที่

TEL: 02-1815386-7, 02-7487740

CALL CENTER: 0818598812 Tanakorn