โพลีเอสเตอร์เทป,โพลีเอสเตอร์เทปสีเขียว (ST-857GD)

โพลีเอสเตอร์เขียว

โพลีเอสเตอร์เขียว (ST-857GD)

โพลีเอสเตอร์เขียว เป็น เทปโพลีเอสเตอร์ที่มีลักษณะพิเศษ กว่า โพลีเอสเตอร์ตัวอื่นคื่น เป็นเทปที่ใช้ในการต่อเทปด้วยกัน ซึ่งอยู่ในกระบวนการผลิต พีซีบี บอร์ด และยังเป็นเทปที่เคลือบสารตะกั่วด้วยเช่น มีคุณสมบัติ ในการทนสารเคมีสูง และ ทนความร้อนสูง ลอกออกไม่ทิ้งคราบกาว เพราะมีกาวเป็นซิลิโคน มีความสเถียรในการคงรูปร่างเดิม ไม่มีการหดตัว

มีอายุการใช้งานประมาณ 1 ปี มีความเหนียวเป็นพิเศษ

จัดจำหน่ายโดย

บริษัท เจเอ็ม อิควิปเมนท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Tel: 02-1815386

Mail: info@jme-nt.com