ไมโครไนซ์ไบโออาร์พีวัน น้ำยาล้างเครื่องจักร

น้ำยาล้างน้ำมันเครื่องจักร,ไมโครไนซ์ไบโออาร์พีวัน

ไมโครไนซ์ไบโออาร์พีวัน น้ำยาล้างเครื่องจักร

น้ำยาล้างน้ำมัน,น้ำยาล้างน้ำมันไบโอ,น้ำยาล้างน้ำมันเครื่องจักร

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ำยา ไมโครไนซ์ : (Description of Micro-Nice®) Micro-Nice เป็นชื่อที่ตั้งขึ้นเพื่อใช้เรียก สารสกัดจากพืชในประเทศไทย (PHYTOCHEMICAL MIXTURE OF THAILAND BOTANICAL LIQUID) มีคุณสมบัติลดแรงตึงผิว และสลายกลิ่นที่เกิดจากการเน่าเสียโดยเฉพาะกลิ่นที่มีไนโตรเจนเป็นส่วนประกอบ เช่น แอมโมเนีย เป็นต้น โดยที่สาร Micro-Nice นี้สามารถย่อยสลายในธรรมชาติได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

คุณสมบัติของ ไมโครไนซ์ (Qualification of Micro-Nice®)

1. สารสกัดจากพืช (PHYTOCHEMICAL MIXTURE) เป็นตัวทำงานหลัก

2. ย่อยสลายได้ในธรรมชาติ (BIODEGRADABLE)

3. ไม่มีสารละลายกลุ่มปิโตรเคมี (NON PETROCHEMICAL SOLVENT)

4. ไม่ติดไฟ (NON FLAMMABLE) และไม่ทำให้ไฟติด (NON COMBUSTIBLE)

5. ลดไฟฟ้าสถิต (ANTISTATIC)

6. ไม่กัดกร่อน พื้นผิว (NON CORRODED)

7. ไม่มีสารระเหย (Non Volatile)

8. สายกลิ่น (DE-ODORIZED)

9. ขจัดน้ำมัน (OIL) คราบไขมัน (GREASE) และคราบโปรตีน

10. ประหยัดน้ำในการทำความสะอาด

11. ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน (SAVE and SAFETY/ LD50 = 14,000 mg./kg. body wt.)

12. เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ENVIRONMENTALLY FRIENDLY )

การทำงานของ ไมโครไนซ์ (Procedure of Micro-Nice®)

1. แทรก ผลิตภัณฑ์จะแทรกเข้าในระหว่างพื้นผิวที่ต้องการทำความสะอาดกับสิ่งสกปรกต่างๆ เช่น คราบน้ำมัน, คราบไขมัน, คราบโปรตีน เป็นต้น

2.ลดแรงตึงผิว ลดแรงตึงผิวของสิ่งสกปรก ทำให้สิ่งสกปรกหลุดออกจากกัน และหลุดออกจากพื้นผิว คงเหลือไว้ซึ่งความสะอาดของพื้นผิวที่เป็นอยู่ โดยไม่มีผลกระทบกับพื้นผิว นอกจากนี้ตัวผลิตภัณฑ์ยังถูกย่อยสลายได้ในธรรมชาติไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90

3. ชะล้าง เนื่องจากเป็นสูตรน้ำ จึงสามารถชะล้างออกได้โดยง่าย และรวดเร็ว เพียงใช้น้ำสะอดาเท่านั้น

4. การสลายกลิ่น สารไมโครไนซ์ ที่มีในผลิตภัณฑ์ทุกชนิด จะมีคุณสมบัติในการสลายกลิ่น (De-Odor) สารกลุ่ม แอมโมเนีย แอมมีน เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์ MICRO-NICE® มีมากกว่า 30 ผลิตภัณฑ์ ที่เหมาะสมกับงานด้าน อุตสาหกรรม. ยานยนต์,และสำหรับครัวเรือน

MICRO-NICE BIO 3 MEX RP-1

ชื่อผลิตภัณฑ์ MICRO-NICE BIO 3 MEX RP-1

ไมโครไนซ์ ไบโอทีเม็กซ์ อาร์พีวัน

การใช้งาน

ใช้ล้างครบน้ำมัน คราบสกปรก ล้างทำความสะอาดเครื่องจักร เครื่องยนต์ อุปกรณ์ ชิ้นงานและพื้นโรงงาน ปราศจาก สารละลายกลุมปิโตรเคมี สาร CFC ไม่ติดไฟและไม่ช่วยให้ไฟติด ไม่มีสารระเหย ประกอบด้วยสารสกัดจากพืช

คุณประโยชน์

1.ใช้ล้างคราบสกปรก คราบไขมัน คราบน้ำมัน แทนสารเคมีกลุมปิโตรเคมี และสารระเหย

2. ช่วยลดต้นทุนในการใช้สารเคมี วัสดุสิ้นเปลือง เศษผ้า ในสถานประกอบการ

3.ไม่ทำปฏิกิริยากับพื้นผิววัสดุ อุปกรณ์และปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

4.ช่วยสลายกลิ่น และย่อยสลายได้ในธรรมชาติ ตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม

วิธีใช้งาน

1.ใช้ผลิตภัณฑ์ผสมน้ำสะอาด สัดส่วนน้ำยา 1 ส่วน ต่อน้ำ 5-10 ส่วน

2.ฉีดพ่น หรือ แช่ทิ้งไว้บริเวณที่ต้องการทำความสะอาด ประมาณ 1-3นาที พร้อมใช้แปรงเล็กๆ หรือ ผ้า ขัดถูเบาๆ ในบริเวณที่พ่นน้ำยา จากนั้นล้างออกด้วยน้ำ และใช้ผ้าหมาดๆเช็ดอีกครั้ง

คำเตือน

1.ห้ามรับประทานผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทำความสะอาด วัสดุ และอุปกรณ์ต่างๆ

2.หากกระเด็นเข้าตา ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดจำนวนมากๆ

3.หากเข้าปาก ให้ดื่มน้ำหรือนมมากๆ พร้อมนำส่งแพทย์ทันที

4.ควรสวมใส่ถุงมือในกรณีที่ผู้ใช้งานแพ้ผลิตภัณฑ์

การเก็บรักษา

จัดเก็บในอุณหภูมิห้องตามปกติหรือในที่ไม่โดนแสงแดด

ข้อมูลจำเพาะ ขนาด 20 ลิตร

สอบถามรายละเอียดได้ที่

TEL: 02-1815386-7

CALL CENTER: 085-1325799