ไมโครไนซ์ไบโออาร์พีโฟว์ น้ำยาล้างน้ำมันหนาแน่น

น้ำยาล้างน้ำมันหนาแน่น,ไมโครไนซ์ไบโออาร์พีโฟว์

ไมโครไนซ์ไบโออาร

น้ำยาล้างคราบน้ำมันหมักหมม,น้ำยาล้างคราบน้ำมันหนาแน่น,น้ำยาไบโอ

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ำยา ไมโครไนซ์ : (Description of Micro-Nice®) Micro-Nice เป็นชื่อที่ตั้งขึ้นเพื่อใช้เรียก สารสกัดจากพืชในประเทศไทย (PHYTOCHEMICAL MIXTURE OF THAILAND BOTANICAL LIQUID)

มีคุณสมบัติลดแรงตึงผิว

และสลายกลิ่นที่เกิดจากการเน่าเสียโดยเฉพาะกลิ่นที่มีไนโตรเจนเป็นส่วนประกอบ เช่น แอมโมเนีย เป็นต้น โดยที่สาร Micro-Nice นี้สามารถย่อยสลายในธรรมชาติได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

คุณสมบัติของ ไมโครไนซ์ (Qualification of Micro-Nice®)

1. สารสกัดจากพืช (PHYTOCHEMICAL MIXTURE) เป็นตัวทำงานหลัก

2. ย่อยสลายได้ในธรรมชาติ (BIODEGRADABLE)

3. ไม่มีสารละลายกลุ่มปิโตรเคมี (NON PETROCHEMICAL SOLVENT)

4. ไม่ติดไฟ (NON FLAMMABLE) และไม่ทำให้ไฟติด (NON COMBUSTIBLE)

5. ลดไฟฟ้าสถิต (ANTISTATIC)

6. ไม่กัดกร่อน พื้นผิว (NON CORRODED)

7. ไม่มีสารระเหย (Non Volatile)

8. สายกลิ่น (DE-ODORIZED)

9. ขจัดน้ำมัน (OIL) คราบไขมัน (GREASE) และคราบโปรตีน

10. ประหยัดน้ำในการทำความสะอาด

11. ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน (SAVE and SAFETY/ LD50 = 14,000 mg./kg. body wt.)

12. เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ENVIRONMENTALLY FRIENDLY )

การทำงานของ ไมโครไนซ์ (Procedure of Micro-Nice®)

1. แทรก ผลิตภัณฑ์จะแทรกเข้าในระหว่างพื้นผิวที่ต้องการทำความสะอาดกับสิ่งสกปรกต่างๆ เช่น คราบน้ำมัน, คราบไขมัน, คราบโปรตีน เป็นต้น

2. ลดแรงตึงผิว ลดแรงตึงผิวของสิ่งสกปรก ทำให้สิ่งสกปรกหลุดออกจากกัน และหลุดออกจากพื้นผิว คงเหลือไว้ซึ่งความสะอาดของพื้นผิวที่เป็นอยู่ โดยไม่มีผลกระทบกับพื้นผิว นอกจากนี้ตัวผลิตภัณฑ์ยังถูกย่อยสลายได้ในธรรมชาติไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90

3. ชะล้าง เนื่องจากเป็นสูตรน้ำ จึงสามารถชะล้างออกได้โดยง่าย และรวดเร็ว เพียงใช้น้ำสะอดาเท่านั้น

4. การสลายกลิ่น สารไมโครไนซ์ ที่มีในผลิตภัณฑ์ทุกชนิด จะมีคุณสมบัติในการสลายกลิ่น (De-Odor) สารกลุ่ม แอมโมเนีย แอมมีน เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์ MICRO-NICE® มีมากกว่า 30 ผลิตภัณฑ์ ที่เหมาะสมกับงานด้าน อุตสาหกรรม. ยานยนต์,และสำหรับครัวเรือน

MICRO-NICE BIO RP4

ชื่อผลิตภัณฑ์ MICRO-NICE BIO RP4 ไมโครไนซ์ ไบโออาร์พีโฟว์

การใช้งาน ล้างทำความสะอาด คราบสกปรกที่ล้างออกยาก เช่น น้ำมันที่มีความหนืดสูง คราบกาวยาง หรือเรซินที่ยังไม่แห้ง

น้ำยาล้างน้ำมันหนาแน่น,ไมโครไนซ์ไบโออาร์พีโฟว์

คุณประโยชน์

1. ล้างทำความสะอาด วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ

2. ไม่ทำปฏิกิริยา กับ สี , ปูน , กระเบื้อง , กระจก และ ชิ้นส่วนยาง

3. ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 4. ย่อยสลายได้ในธรรมชาติ

วิธีใช้

1. ใช้ผลิตภัณฑ์ ผสม กับน้ำ ในอัตราส่วน 1 ต่อ 5 - 10 2. เช็ด หรือ ขัดถู บริเวณ ที่ต้องการทำความสะอาด อาจจะทิ้งไว้ 3 – 5 นาที เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำความสะอาด พื้นผิวนั้นๆ

3. ล้างออกด้วยน้ำเปล่า

การนำไปใช้

Electronics Industry Others

หมายเหตุ

1. เป็นผลิตภัณฑ์ สำหรับใช้ล้างทำความสะอาด วัตถุ วัสดุอุปกรณ์ ห้ามรับประทาน

2. หากกระเด็นเข้า ตา สามารถที่จะล้างออกด้วยน้ำสะอาดจำนวนมากๆ

3. หากกระเด็นเข้าปาก ให้ดื่มน้ำ หรือน้ำนมมาก ๆ แล้วปรึกษาแพทย์

สอบถามข้อมูลได้ที่

TEL: 02-1815386-7

CALL CENTER: 085-1325799