ไมโครไนซ์ไบโออีซี่วอซ น้ำยาซักผ้าไบโอ

ไมโครไนซ์ไบโออีซี่วอซ น้ำยาซักผ้า,น้ำยาซักผ้าไบโอ

การใช้งาน ซักผ้าทุกชนิด สลายกลิ่น และ ปลอดภัยต่อระบบบำบัดน้ำเสีย

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ำยา ไมโครไนซ์ : (Description of Micro-Nice®)

Micro-Nice เป็นชื่อที่ตั้งขึ้นเพื่อใช้เรียก สารสกัดจากพืชในประเทศไทย (PHYTOCHEMICAL MIXTURE OF THAILAND BOTANICAL LIQUID) มีคุณสมบัติลดแรงตึงผิว และสลายกลิ่นที่เกิดจากการเน่าเสียโดยเฉพาะกลิ่นที่มีไนโตรเจนเป็นส่วนประกอบ เช่น แอมโมเนีย เป็นต้น โดยที่สาร Micro-Nice นี้สามารถย่อยสลายในธรรมชาติได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

คุณสมบัติของ ไมโครไนซ์ (Qualification of Micro-Nice®)

1. สารสกัดจากพืช (PHYTOCHEMICAL MIXTURE) เป็นตัวทำงานหลัก

2. ย่อยสลายได้ในธรรมชาติ (BIODEGRADABLE)

3. ไม่มีสารละลายกลุ่มปิโตรเคมี (NON PETROCHEMICAL SOLVENT)

4. ไม่ติดไฟ (NON FLAMMABLE) และไม่ทำให้ไฟติด (NON COMBUSTIBLE)

5. ลดไฟฟ้าสถิต (ANTISTATIC)

6. ไม่กัดกร่อน พื้นผิว (NON CORRODED)

7. ไม่มีสารระเหย (Non Volatile)

8. สายกลิ่น (DE-ODORIZED)

9. ขจัดน้ำมัน (OIL) คราบไขมัน (GREASE) และคราบโปรตีน

10. ประหยัดน้ำในการทำความสะอาด

11. ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน (SAVE and SAFETY/ LD50 = 14,000 mg./kg. body wt.)

12. เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ENVIRONMENTALLY FRIENDLY )

การทำงานของ ไมโครไนซ์ (Procedure of Micro-Nice®)

1. แทรก ผลิตภัณฑ์จะแทรกเข้าในระหว่างพื้นผิวที่ต้องการทำความสะอาดกับสิ่งสกปรกต่างๆ เช่น คราบน้ำมัน, คราบไขมัน, คราบโปรตีน เป็นต้น

2. ลดแรงตึงผิว ลดแรงตึงผิวของสิ่งสกปรก ทำให้สิ่งสกปรกหลุดออกจากกัน และหลุดออกจากพื้นผิว คงเหลือไว้ซึ่งความสะอาดของพื้นผิวที่เป็นอยู่ โดยไม่มีผลกระทบกับพื้นผิว นอกจากนี้ตัวผลิตภัณฑ์ยังถูกย่อยสลายได้ในธรรมชาติไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90

3. ชะล้าง เนื่องจากเป็นสูตรน้ำ จึงสามารถชะล้างออกได้โดยง่าย และรวดเร็ว เพียงใช้น้ำสะอดาเท่านั้น

4. การสลายกลิ่น สารไมโครไนซ์ ที่มีในผลิตภัณฑ์ทุกชนิด จะมีคุณสมบัติในการสลายกลิ่น (De-Odor) สารกลุ่ม แอมโมเนีย แอมมีน เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ MICRO-NICE® มีมากกว่า 30 ผลิตภัณฑ์ ที่เหมาะสมกับงานด้าน อุตสาหกรรม. ยานยนต์,และสำหรับครัวเรือน

MICRO-NICE BIO EZ WASH

ชื่อผลิตภัณฑ์ MICRO-NICE BIO EZ WASH

ไมโครไนซ์ ไบโออีซี่วอซ

คุณประโยชน์

1. ซักล้างคราบไขมัน, สิ่งสกปรก และ กำจัดกลิ่น

2. ลดประจุไฟฟ้าสถิตย์ ทำให้ผ้านุ่ม ไม่ติดตัว

3. สูตรฟองน้อยจึงเหมาะกับการซักด้วยมือ และ/หรือเครื่องซักผ้า

4. ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

5. ย่อยสลายได้ในธรรมชาติไม่น้อยกว่า 90%

วิธีใช้

1. ใช้ผลิตภัณฑ์ 10-20 ซี.ซี. ต่อ การซักผ้า 1 กิโลกรัม

2. บริเวณที่สกปรกมาก อาจใช้ผลิตภัณฑ์ป้ายบริเวณที่สกปรกให้ทั่ว ก่อนทำการซัก

3. เดินระบบ / โปรแกรมการซักผ้า ตามปกติ

หมายเหตุ

1.เป็นผลิตภัณฑ์ สำหรับใช้ซักล้าง ห้ามรับประทาน

2.หากกระเด็นเข้า ตา สามารถที่จะล้างออกด้วยน้ำสะอาดจำนวนมากๆ

3.หากกระเด็นเข้าปาก ให้ดื่มน้ำ หรือน้ำนมมาก ๆ แล้วปรึกษาแพทย์

4.ในกรณีที่เกิดผิวแห้งหลังใช้ ควรใช้โลชั่น หรือครีมเพิ่มความชุ่มชื้น

สอบถามรายละเอียดได้ที่

บริษัท เจเอ็ม อิควิปเมนท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

TEL: 02-1815386-7

CALL CENTER: 085-1325799