ไมโครไนซ์ไบโอเซฟเพอร์เรเตอร์ น้ำยาแยกกากสี น้ำยาแยกน้ำมัน

ไมโครไนซ์ไบโอเซฟเพอร์เรเตอร์,น้ำยาแยกสี,น้ำยาแยกน้ำมัน

น้ำยาแยกสี,น้ำยาแยกกากสี,น้ำยาแยกน้ำมัน

วัตถุประสงค์

-เพื่อต้องการแยกสีออกจากน้้า

–ลดความเหนียวของสี

–ลดกลิ่นเน่าเสียของน้้า และทินเนอร์

–ง่ายต่อการตัก / เก็บกากสี

–ประหยัดค่าใช้จ่าย ใส่ผลิตภัณฑ์ในระบบน้้าของห้องพ่นสีเป็นประจ้าวัน โดยควบคุม pH อยู่ประมาณ 4-5 (ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของสีแต่ละชนิด) เช่น

–สีรองพื้น (Primer)

–สีชิ้นหลบ (Under coat) Control ค่า pH ที่ 5

–สีทับหน้า (Top coat)

–สีทับหน้าปะเภทใส (Clear T/C) Control ค่า pH ที่ 4

–สีเคลือบเงา ยูวี

•วิธีการเติม

–Manual

–Feed Pump มี Timer ควบคุมการเติม


สนใจผลิตภัณฑ์ สามารถติดต่อได้ที่

บริษัท เจเอ็ม อิควิปเมนท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

TEL: 02-1815386-7, 02-7487740

CALL CENTER: 085-1325799

Website: http://www.jme-nt.com