บำบัดน้ำเสีย,ผงบำบัดน้ำเสีย

ผงบำบัดน้ำเสีย,บำบัดน้ำเสีย,ลดค่า B.O.D,C.OD. พร้อมปรับค่าpH ในเวลาเดียวกัน

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ผงบำบัดน้ำเสีย JM-Water Treatment-006 • ด้วยผงบำบัดน้ำเสีย เพียงตัวเดียวก็สามารถบำบัดน้ำเสียให้ใส โดยไม่ยุ่งยากประหยัดเวลา และ ค่าใช้จ่าย • สามารถปรับสภาพ pH น้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน พร้อมช่วยลดค่า BOD,COD, Oil &Grease ในเวลาเดียวกัน • สามารถบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการต่างๆในโรงงานอุตสาหกรรม เช่นWashing,Barrel, Die Casting หรือ น้ำเสียทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรม

วิธีใช้ : เติมผงบำบัดนํ้าเสีย 0.3-0.6% หรือ 3‐6 Kg/นํ้าเสีย 1,000 ลิตร 

แล้วกวนประมาณ 5‐10 นาที หรือ จนกระทั่งนํ้าใส 

สารแขวนลอยและสิ่งเจือปนต่างๆ จะตกตะกอนด้านล่างพร้อมถ่ายทิ้ง 

หมายเหตุ: ปริมาณเคมีที่ใช้ขึ้นอยู่กับสภาพนํ้า 

ติดตามข้อมูลใหม่ๆ ได้ที่

http://www.facebook.com/jmequipment2003

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Tel: 02-1815386-7, 02-7487740   Fax: 02-1815388, 02-7487725

Call Center: 085-1325799

Mailbox: info@jme-nt.com