บริษัท เจเอ็ม อิควิปเมนท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่าย เทปกาวอุตสาหกรรม ได้แก่ ,เทปกันความร้อน,เทปทนความร้อน,เทปล่อนเทป,โพลีเอสเตอร์เทป, เทปกาวย่นทนความร้อน,เทปพ่นสี เป็นต้น นอกจากนี้ยังจำหน่ายเคมีภัณฑ์ที่ปลอดภัย เช่น น้ำยาลอกสี,น้ำยาลอกสีพลาสติก,น้ำยาลอกสีอลูมิเนียม,น้ำยาลอกสีเหล็ก,น้ำยาล้างน้ำมัน,น้ำยาลดฟอง,น้ำยาล้างชิ้นงาน,ไบโอเคมีภัณฑ์ที่สกัดจากพืช,น้ำยาล้างห้องน้ำ,น้ำยาล้างพื้นโรงงาน,น้ำยาแยกกากสี,น้ำยาแยกน้ำมัน,น้ำยาล้างน้ำมันหนาแน่น,น้ำยาล้างน้ำมันเตา,น้ำยาล้างน้ำมันจารบี,น้ำยาล้างไขมัน,น้ำยาล้างคราบกาว,น้ำยาล้างคราบฟลักซ์ เป็นต้น
02-1815386

เจเอ็ม อิควิปเมนท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท เจเอ็ม อิควิปเมนท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จำหน่าย สินค้าอุตสาหกรรมทั่วไป 

เช่น เทปกาวอุตสาหกรรมได้แก่ เทปกันความร้อน,เทปทนความร้อน,เทปล่อนเทป,เทปกาวย่นทนความร้อน,โพลีเอสเตอร์ทนความร้อน,โพลีเอสเตอร์พ่นสี,เทปพ่นสี เป็นต้น

นอกจากนี้ยังจำหน่าย เคมีภัณฑ์ ที่ปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อม เช่น น้ำยาล้างน้ำมัน,น้ำยาล้างชิ้นงาน,น้ำยาล้างเครื่องจักร,น้ำยาลอกสี,น้ำยาลอกสีพลาสติก,น้ำยาลอกสีอลูมิเนียม,น้ำยาลอกสีเหล็ก,ผงบำบัดน้ำเสีย,น้ำยาลดฟอง เป็นต้น

และยังจำหน่ายไบโอเคมีภัณฑ์ ที่สกัดจากพืช ปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ไมโครไนซ์ไบโอคลีน ไมโครไนซ์ไบโอคลีนแอนด์เคลียร์ ไมโครไนซ์อาร์พีวัน ไมโครไนซ์อาร์พีทู ไมโครไนซ์อาร์พีโฟว์ น้ำยาแยกกากสี น้ำยาแยกน้ำมัน เป็นต้น