เจเอ็ม อิควิปเมนท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท เจเอ็ม อิควิปเมนท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จำหน่าย สินค้าอุตสาหกรรมทั่วไป 

เช่น เทปกาวอุตสาหกรรมได้แก่ เทปกันความร้อน,เทปทนความร้อน,เทปล่อนเทป,เทปกาวย่นทนความร้อน,โพลีเอสเตอร์ทนความร้อน,โพลีเอสเตอร์พ่นสี,เทปพ่นสี เป็นต้น

นอกจากนี้ยังจำหน่าย เคมีภัณฑ์ ที่ปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อม เช่น น้ำยาล้างน้ำมัน,น้ำยาล้างชิ้นงาน,น้ำยาล้างเครื่องจักร,น้ำยาลอกสี,น้ำยาลอกสีพลาสติก,น้ำยาลอกสีอลูมิเนียม,น้ำยาลอกสีเหล็ก,ผงบำบัดน้ำเสีย,น้ำยาลดฟอง เป็นต้น

และยังจำหน่ายไบโอเคมีภัณฑ์ ที่สกัดจากพืช ปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ไมโครไนซ์ไบโอคลีน ไมโครไนซ์ไบโอคลีนแอนด์เคลียร์ ไมโครไนซ์อาร์พีวัน ไมโครไนซ์อาร์พีทู ไมโครไนซ์อาร์พีโฟว์ น้ำยาแยกกากสี น้ำยาแยกน้ำมัน เป็นต้น