เทปฟิลม์สองหน้า

เทปฟิล์มสองหน้า

Product Description:

เทปฟิลม์สองหน้า,เทปสองหน้ามีฟิลม์  (Double Coated Polyester Tape)

เทปพิล์มสองหน้านี้มีความแข็งแรงในการยึดติดในพื้นผิวทุกชนิดแม้ในพื้นผิวที่ติดได้ยาก เช่น พื้นผิวพลาสติก และ พืนผิวที่เป็นโฟม เป็นต้น สามารถใช้ติดบนพื้นผิวที่มีน้ำมันได้ และมีความยึดติดได้ดี

These tapes feature the high strength  Acrylic Adhesive  which provides high bond strength to most surfaces, including an excellent bond to many low surface energy plastics such as polypropylene and powder coated paints. This acrylic adhesive also provides excellent adhesion to surfaces contaminated lightly with oil typically used with machine parts.  This Double Coated Polyester Tape  offers the added feature of  Acrylic Adhesive  on one side to provide excellent bond strength to a variety of foam and sheet materials.

สอบถามสินค้าได้ที่

บริษัท เจเอ็ม อิควิปเมนท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

TEL: 02-1815386-7, 02-7487740

FAX: 02-1815388, 02-7487725

CALL CENTER: 0818598812  Tanakorn

ติดตามข้อมูลอัพเดทใหม่ๆ ได้ที่

http://www.facebook.com/jmequipment2003