เทปล่อนแบบไม่มีกาว

เทปล่อนแบบไม่มีกาว,เทปล่อนเทป,เทปทนความร้อน,เทปเครื่องซีล

  1. ใช้กับเครื่องฮีลซีลในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น เครื่องซีลถุงเป็นต้น 

  2. ใช้กับเครื่องสายพานต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม 

  3. ใช้พันท่อในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นต้น 

  คุณสมบัติ

  1. ทนความร้อนได้สูงถึง 250 องศา 

   2. ลอกออกไม่ทิ้งคราบกาว 

   3. มีความคงทนได้ดีเยี่ยม 

   4. มีลักษณะลื่น,ไม่เหนียวติดกัน

   5. ทนต่อสารเคมีต่างๆ 

  6. เป็นฉนวนไฟฟ้าได้ดีเยี่ยม 

ขนาด : 13mm, 19mm,25mm,50mm เป็นต้น 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Tel: 02-1815386-7 , 02-7487740 

Call Center: 0818598812

Email   tanakorn@jme-nt.com