โพลีเอสเตอร์สีเขียว, ST-857GD

โพลีเอสเตอร์เขียว (ST-857GD)

      โพลีเอสเตอร์เขียว เป็น เทปโพลีเอสเตอร์ที่มีลักษณะพิเศษ กว่า โพลีเอสเตอร์ตัวอื่นคื่น เป็นเทปที่ใช้ในการต่อเทปด้วยกัน    ซึ่งอยู่ในกระบวนการผลิต พีซีบี บอร์ด และยังเป็นเทปที่เคลือบสารตะกั่วด้วยเช่น    มีคุณสมบัติ ในการทนสารเคมีสูง และ ทนความร้อนสูง ลอกออกไม่ทิ้งคราบกาว เพราะมีกาวเป็นซิลิโคน      มีความสเถียรในการคงรูปร่างเดิม   ไม่มีการหดตัว   มีอายุการใช้งานประมาณ 1 ปี    มีความเหนียวเป็นพิเศษ  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Tel: 02-1815386-7 

 Call Center: 081-8598812