ไมโครไนซ์ไบโอทรีแม็กซ์ น้ำยาล้างน้ำมัน น้ำยาล้างจารบี

ไมโครไนซ์ไบโอทรีแม็กซ์,น้ำยาล้างน้ำมันจารบี

ไมโครไนซ์ไบโอทรีแม็กซ์ (Micro-Nice Bio 3 Mex)

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด คราบน้ำมัน จารบี ล้าง คราบน้ำมันไหม้เหนียว และสิ่งสกปรกที่สะสมติดแน่น เช่น บนพื้นโรงงาน เครื่องจักรที่ทำด้วยสแตนเลส ฯ ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แทนการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของน้ำมันหรือสารจากปิโตรเลียม

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด คราบน้ำมัน จารบี ไมโครไนซ์ไบโอทรีแม็กซ์ หรือ น้ำยาล้างคราบน้ำมัน ล้าง คราบน้ำมันไหม้เหนียว และสิ่งสกปรกที่สะสมติดแน่น เช่น บนพื้นโรงงาน เครื่องจักรที่ทำด้วยสแตนเลส ฯ ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แทนการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของน้ำมันหรือสารจากปิโตรเลียม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Tel: 02-1815386-7, 02-7487740 Call Center: 0818598812

Website: http://www.jme-nt.com Mailbox: info@jme-nt.com ลิงค์:    http://www.jme-nt.com