ไมโครไนซ์ไบโออาร์พีโฟว์,น้ำยาล้างน้ำมันหนาแน่น,น้ำยาล้างเรซิ่น

น้ำยาล้างคราบน้ำมันหมักหมม,น้ำยาล้างคราบน้ำมันหนาแน่น,น้ำยาไบโอ

MICRO-NICE BIO RP4    ชื่อผลิตภัณฑ์  MICRO-NICE BIO RP4 ไมโครไนซ์ ไบโออาร์พีโฟว์    

 การใช้งาน ล้างทำความสะอาด คราบสกปรกที่ล้างออกยาก เช่น น้ำมันที่มีความหนืดสูง  คราบกาวยาง หรือเรซินที่ยังไม่แห้ง

น้ำยาล้างน้ำมันหนาแน่น,ไมโครไนซ์ไบโออาร์พีโฟว์ 

  คุณประโยชน์   

 1.  ล้างทำความสะอาด วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ    

2.  ไม่ทำปฏิกิริยา กับ สี , ปูน , กระเบื้อง , กระจก และ ชิ้นส่วนยาง

3.  ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม     4.  ย่อยสลายได้ในธรรมชาติ

วิธีใช้    

1.  ใช้ผลิตภัณฑ์ ผสม กับน้ำ ในอัตราส่วน 1 ต่อ 5 - 10     

2.  เช็ด หรือ ขัดถู บริเวณ ที่ต้องการทำความสะอาด อาจจะทิ้งไว้ 3 – 5 นาที เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำความสะอาด พื้นผิวนั้นๆ 

3.   ล้างออกด้วยน้ำเปล่า

การนำไปใช้     Electronics Industry       Others

หมายเหตุ       1. เป็นผลิตภัณฑ์ สำหรับใช้ล้างทำความสะอาด วัตถุ วัสดุอุปกรณ์ ห้ามรับประทาน      2. หากกระเด็นเข้า ตา สามารถที่จะล้างออกด้วยน้ำสะอาดจำนวนมากๆ      3. หากกระเด็นเข้าปาก ให้ดื่มน้ำ หรือน้ำนมมาก ๆ แล้วปรึกษาแพทย์

ติดตามรายละเอียด ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

http://www.facebook.com/jmequipment2003