02-1815386-87

เทปกันความร้อน,เทปทนความร้อน,เทปล่อนเทป