เทปกาวย่นทนความร้อน  เทปล่อนเทป เทปทนความร้อน  โพลีเอสเตอร์เทป ทนสารเคมี และ กรดต่างๆได้ดี

สินค้าทั้งหมด

เทปจูโค

โพลีเอสเตอร์เทป

เทปกาวย่นทนความร้อน

แคปตอนเทป

ลูกขัดขนแกะ

น้ำยาเคมีภัณฑ์และไบโอต่างๆ


Visitors: 8,153